Крчмар, Н. З. (2018). УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА. Методички видици, 8(8), 53–69. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.53-69