(1)
Vuković Vojnović, D. B.; Knežević, L. J. UKLJUČIVANJE VIRTUELNE RAZMENE U UNIVERZITETSKU NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA STRUKE – PERCEPCIJE STUDENATA. 2023, 14, 143-160.