(1)
Maričić Mesarović, S. M.; Borljin, J. M. ASINHRONO UČENJE STRANOG JEZIKA: PRIKAZ UNIVERZITETSKOG MODELA. 2023, 14, 125-146.