(1)
Крчмар, Н. З. УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА. 2018, 8, 53-69.