(1)
Vučen, N. Ž. SINTAKSIČKA KOMPETENTNOST STUDENATA MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA PRI PREVOĐENJU TEKSTOVA SA SRPSKOG NA ENGLESKI JEZIK. 2017, 7, 365-376.