[1]
Савић, М.М. 2013. МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици. 4, 4 (Дец. 2013), 53–74. DOI:https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.53-74.