[1]
Cotoc, A.A. и Radu, A.V. 2023. РАЗВИЈАЊЕ СТУДЕНТСКОГ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЗ ПОМОЋ ОНЛАЈН ДИДАКТИЧКИХ СТРАТЕГИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. МАЛЕ ГРУПЕ НАСПРАМ ВЕЛИКИХ ГРУПА. Методички видици. 14, 14-1 (Јуни 2023), 183–205. DOI:https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.183-205.