[1]
Ајџановић, Н.Д. 2023. МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2 НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА-19 (МИКРОСТУДИЈА СЛУЧАЈА). Методички видици. 14, 14-1 (Јуни 2023), 83–92. DOI:https://doi.org/10.19090/mv.2023.14.83-92.