[1]
Крчмар, Н.З. 2018. УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА. Методички видици. 8, 8 (Јан. 2018), 53–69. DOI:https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.53-69.