Савић, Милица. " МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА" Методички видици [Online], Година 4 Bрој 4 (14 December 2013)