Савић, Милица. " МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА." Методички видици [Online], 4.4 (2013): 53-74. Web. 29 Mar. 2023