Савић, . (2013). МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, 4(4), 53-74. doi:10.19090/mv.2013.4.53-74