САВИЋ, Милица М.. МОДЕЛИ ПРОСТЕ РЕЧЕНИЦЕ С ОБЗИРОМ НА ТИПОВЕ СУБЈЕКТА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 53-74, dec. 2013. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/676>. Датум приступа: 29 mar. 2023 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2013.4.53-74.