Лемајић, Маја. " КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ ЈЕДНОМИНУТНОГ ОДГОВОРА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)