Лемајић, Маја. " КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ ЈЕДНОМИНУТНОГ ОДГОВОРА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 229-245. Web. 24 Jun. 2022