Лемајић, . 2012 Feb 22. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ ЈЕДНОМИНУТНОГ ОДГОВОРА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици. [Online] 3:3