Лемајић, . (2012). КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРЕДНОСТИ ТЕХНИКЕ ЈЕДНОМИНУТНОГ ОДГОВОРА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, 3(3), 229-245. doi:10.19090/mv.2012.3.229-245