Радић-Бојанић, Биљана. " Силашки,Надежда. (2011). Енглески језик за економисте 2.
Београд: ЦИД Економског факултета." Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)