Радић-Бојанић, Биљана. " Силашки,Надежда. (2011). Енглески језик за економисте 2.
Београд: ЦИД Економског факултета.." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 375-378. Web. 24 Jun. 2022