Радић-Бојанић, . 2012 Feb 22. Силашки,Надежда. (2011). Енглески језик за економисте 2.
Београд: ЦИД Економског факултета.. Методички видици. [Online] 3:3