Радић-Бојанић, . (2012). Силашки,Надежда. (2011). Енглески језик за економисте 2.
Београд: ЦИД Економског факултета.. Методички видици, 3(3), 375-378. doi:10.19090/mv.2012.3.375-378