Јанков, Соња. " Интерактивни часописи. Приказ мартовских бројева часописа за децу основношколског узраста у издању Нове школе." Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)