Халиловић, Елма. " Женско лице српског средњег века
Томин, Светлана. (2011). Мужаствене жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига." Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)