Халиловић, Елма. " Женско лице српског средњег века
Томин, Светлана. (2011). Мужаствене жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига.." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 365-369. Web. 24 Jun. 2022