Халиловић, . (2012). Женско лице српског средњег века
Томин, Светлана. (2011). Мужаствене жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига.. Методички видици, 3(3), 365-369. doi:10.19090/mv.2012.3.365-369