Голубовић-Илић, Ирена. " ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ И ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРИСТУПА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 341-361. Web. 25 Jun. 2022