Голубовић-Илић, . (2012). ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИМЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ И ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРИСТУПА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА. Методички видици, 3(3), 341-361. doi:10.19090/mv.2012.3.341-361