Перкучин, Слободанка. " УПОРЕДНА ГРАМАТИКА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА – ЦЕНТРАЛНА ДИЈАХРОНИЈСКА ДИСЦИПЛИНА НА СТУДИЈАМА РУСИСТИКЕ У СРБИЈИ." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 307-322. Web. 24 Jun. 2022