Перкучин, . 2012 Feb 22. УПОРЕДНА ГРАМАТИКА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА – ЦЕНТРАЛНА ДИЈАХРОНИЈСКА ДИСЦИПЛИНА НА СТУДИЈАМА РУСИСТИКЕ У СРБИЈИ. Методички видици. [Online] 3:3