Перкучин, . (2012). УПОРЕДНА ГРАМАТИКА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА – ЦЕНТРАЛНА ДИЈАХРОНИЈСКА ДИСЦИПЛИНА НА СТУДИЈАМА РУСИСТИКЕ У СРБИЈИ. Методички видици, 3(3), 307-322. doi:10.19090/mv.2012.3.307-322