Јерковић, Јелена, И Вуковић-Војновић, Драгана. " ПРОБЛЕМИ КОД ПИСАЊА СТУДЕНТСКИХ АПСТРАКАТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)