Јерковић, Јелена, & Драгана Б. Вуковић-Војновић. " ПРОБЛЕМИ КОД ПИСАЊА СТУДЕНТСКИХ АПСТРАКАТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 277-290. Web. 25 Jun. 2022