Јерковић, ., & Вуковић-Војновић, . 2012 Feb 22. ПРОБЛЕМИ КОД ПИСАЊА СТУДЕНТСКИХ АПСТРАКАТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА. Методички видици. [Online] 3:3