Јерковић, ., & Вуковић-Војновић, . (2012). ПРОБЛЕМИ КОД ПИСАЊА СТУДЕНТСКИХ АПСТРАКАТА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА. Методички видици, 3(3), 277-290. doi:10.19090/mv.2012.3.277-290