Кампмарк, Наташа. " БЛИСКИ СУСРЕТ КЊИЖЕВНЕ ВРСТЕ: ПРИМЕР АНАЛИЗЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА СЕМИНАРУ ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)