Кампмарк, . 2012 Feb 22. БЛИСКИ СУСРЕТ КЊИЖЕВНЕ ВРСТЕ: ПРИМЕР АНАЛИЗЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА СЕМИНАРУ ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. Методички видици. [Online] 3:3