Кампмарк, . (2012). БЛИСКИ СУСРЕТ КЊИЖЕВНЕ ВРСТЕ: ПРИМЕР АНАЛИЗЕ КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА НА СЕМИНАРУ ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. Методички видици, 3(3), 261-276. doi:10.19090/mv.2012.3.261-276