Đorđević, Jasmina. " АНАЛИЗА ДИСКУРСА У КОНСЕКУТИВНОМ ПРЕВОЂЕЊУ – ПОТРЕБА ПРЕ НЕГО ПОМОЋ" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)