Đorđević, J. (2012). АНАЛИЗА ДИСКУРСА У КОНСЕКУТИВНОМ ПРЕВОЂЕЊУ – ПОТРЕБА ПРЕ НЕГО ПОМОЋ. Методички видици, 3(3), 197-213. doi:10.19090/mv.2012.3.197-213