Радић-Бојанић, Биљана. " ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈЕ АНАЛИЗЕ ИЗРАЗА У ПРОЦЕСУ РАЗУМЕВАЊА МЕТАФОРИЧКОГ ВОКАБУЛАРА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 165-180. Web. 25 Jun. 2022