Анђелић, Бојана. " МЕТОДИЧКА ОБРАДА РОМАНА СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 147-163. Web. 25 Jun. 2022