Вјештица, Татјана. " ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ У ДНЕВНОМ ПЛАНИРАЊУ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)