Савић, Маја. " СИМБОЛИКА МОСТА У РОМАНУ НА ДРИНИ ЋУПРИЈА: КОРЕЛАЦИЈСКО ОСВЕТЉАВАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ МОСТ НА ЖЕПИ И РОМАНА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА ИВЕ АНДРИЋА" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)