Савић, Маја. " СИМБОЛИКА МОСТА У РОМАНУ НА ДРИНИ ЋУПРИЈА: КОРЕЛАЦИЈСКО ОСВЕТЉАВАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ МОСТ НА ЖЕПИ И РОМАНА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА ИВЕ АНДРИЋА." Методички видици [Online], 3.3 (2012): 119-133. Web. 25 Jun. 2022