Савић, . (2012). СИМБОЛИКА МОСТА У РОМАНУ НА ДРИНИ ЋУПРИЈА: КОРЕЛАЦИЈСКО ОСВЕТЉАВАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ МОСТ НА ЖЕПИ И РОМАНА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА ИВЕ АНДРИЋА. Методички видици, 3(3), 119-133. doi:10.19090/mv.2012.3.119-133