САВИЋ, Маја М.. СИМБОЛИКА МОСТА У РОМАНУ НА ДРИНИ ЋУПРИЈА: КОРЕЛАЦИЈСКО ОСВЕТЉАВАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ МОСТ НА ЖЕПИ И РОМАНА НА ДРИНИ ЋУПРИЈА ИВЕ АНДРИЋА. Методички видици, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 119-133, feb. 2012. ISSN 2334-7465. Доступно на: <https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/258>. Датум приступа: 25 june 2022 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2012.3.119-133.