Тодорић, Гордана. " ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РОМАНА ГЕЦ И МАЈЕР ДАВИДА АЛБАХАРИЈА У КЉУЧУ ОБРАЗОВАЊА О ХОЛОКАУСТУ" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)