Тодорић, . (2012). ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РОМАНА ГЕЦ И МАЈЕР ДАВИДА АЛБАХАРИЈА У КЉУЧУ ОБРАЗОВАЊА О ХОЛОКАУСТУ. Методички видици, 3(3), 73-90. doi:10.19090/mv.2012.3.73-90