Тир Борља, Марија. " ЈЕДАН ПРИСТУП ОБРАДИ СИНТАГМЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)