Штасни, Гордана. " ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЛИРСКЕ ПЕСМЕ ГРМ" Методички видици [Online], Година 3 Bрој 3 (22 February 2012)